Hyundai Santafe

Đánh giá xe Hyundai Santafe 2021 !

Phiên bản SANTAFE 2020 ĐẨY TỒN GIÁ NÀO CŨNG BÁN LIÊN HỆ NGAY: 0944.415868 để nhận ưu đãi giá tốt nhất

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu 1,040,000,000
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp 1,070,000,000
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng 983,000,000
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp 1,140,000,000
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt

 

Phiên bản SANTAFE 2021 LIÊN HỆ NGAY: 0944.415868 để nhận ưu đãi giá tốt nhất

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn 1,130,000,000
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp 1,340,000,000
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt 1,190,000,000
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng 1,030,000,000
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp 1,240,000,000
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt 1,190,000,000

 

 

 

 

Bài viết liên quan